Forretningsbetingelser

Sundhed og Fokus tilbyder konsultationer i kostvejledning og sundhedsrådgivning samt Bootcamps og holdtræning.

PRISER

Alle priser er i danske kroner.

Ved oprettelse/køb af træning hos Sundhed og Fokus i Sundhedshuset Viby Sj.’s træningsenhed accepterer du som klient de følgende medlems- og handelsbetingelser.

Du accepterer ligeledes Sundhed og Fokus’ ordensreglement og den til enhver tid gældende persondatapolitik. Overtrædelse af reglerne kan medføre ekskludering/ophør af forløb.

Dine oplysninger
For at kunne købe et forløb hos Sundhed og Fokus i Sundhedshuset beder vi dig ved købet om at oplyse dit navn, adresse, e-mailadresse samt telefonnummer og betalingsinformationer. Al tilmelding foregår via hjemmesiden www.sundhedogfokus.dk med link til Easy Me. Såfremt der foretages ændringer i dine kontaktoplysninger, er det dig som klient, der bedes sikre, at vi får tilrettet dine data hos Sundhed og Fokus.

Du giver ved din tilmelding samtykke til at Sundhed og Fokus opbevarer og behandler dine stamoplysninger.

Mails med information

Ved tilmelding giver du ligeledes dit samtykke til, at Sundhed og Fokus må sende dig informationsmails og kontakte dig telefonisk, hvis formål er, at holde dig opdateret i forhold til ændringer i dit medlemskab, nyheder, tiltag mv. Du har altid mulighed for at til-og fravælge hvilke typer af informationer, du ønsker at modtage fra os. Dette kan du gøre ved at henvende dig til os på mail sundhedogfokus@outlook.com

1. Medlemskab
Dit forløb er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, kortoplysninger, e-mail, telefonnummer, mv. bedes du venligst oplyse til Sundhed og Fokus.
Sundhed og Fokus kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

2. Tilmelding

Tilmeldingen er bindende.

3. Betaling
Ved oprettelse af køb betales direkte via betalingssiden Easy Me. Der kan betales med Dankort, VisaDankort, VISA-kort, Mastercard og MobilePay via EasyMe onlinebetaling og booking system. Der er mulighed for at betale i rater. Ved ratebetaling tilskrives kr. 30,00 pr. rate. Ved betaling i rater trækkes der automatisk på det kreditkort du brugte ved tilmeldingen hver 30. dag indtil sidste rate er betalt.

Forløb/klippekort bruges indenfor 12 måneder.

4. For sen betaling
Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig og der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst pt. kr. 100,00.
Hvis du ikke betaler inden yderligere 14 dage sendes næste rykker på pt 200,00. Herefter overtages sagen af tredje part. Dit forløb vil herefter blive ophævet uden varsel.

5. Varighed
Bootcamps varighed er 8 uger.

Onlineforløbs varighed er 12 uger.

6. Sletning eller ændring af kortinformationer
Får du et nyt betalingskort eller ønsker at slette dine kortinformationer hos os, er det vigtigt at du oplyser Sundhed og Fokus om dette. Du kan sende en mail til sundhedogfokus@outlook.com

7. Ændringer i priser
Sundhed og Fokus forbeholder sig ret til prisændringer. Priser reguleres efter markedsforholdene samt udviklingen i samfundet. Inflation og forøgede omkostninger kan have indflydelse på prisændringer i Sundhed og Fokus. Vedtagelser af nye medarbejderforhold eller andre lovgivningsmæssige krav kan have indflydelse på medlemmernes priser. Sådanne vil blive varslet ved opslag i Sundhedshuset samt på hjemmeside senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

8. Misligholdelse af kontrakt
Både klienter og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af husregler samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt en klient optræder truende eller på anden måde generer andre klienter eller personale i Sundhed og Fokus eller Sundhedshuset, kan Sundhed og Fokus uden varsel bortvise klienten, og forløbet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping.

9. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Sundhedshuset. Sundhedshuset tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Dette gælder såvel klienter som gæster, der træner på hold ved Sundhed og Fokus.


10. Unge
For at deltage på Bootcamps hos Sundhed og Fokus skal du være fyldt 16 år. Unge mellem 16 og 18 år samt umyndige må kun deltage i forløb hos Sundhed og Fokus, hvis Sundhed og Fokus har modtaget en skriftlig tilladelse hertil fra pågældendes forældre eller værge. Børn under 15 år må ikke opholde sig i træningsområder uden en voksen. Hvis du er værge eller forældre, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne

12. Doping
Du er som klient forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit forløb ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.

13. Overvågning
Der kører kontinuerlig overvågning i træningsenheden samt træningssal. Billede materiale kan kun tilgås af Sundhedshuset ejere og opbevares i max 30 dage, hvorefter disse slettes automatisk, hvis materialet ikke skal bruges ift eventuelle forsikringssager.

14. Kortoplysninger
Når du handler ved Sundhed og Fokus behandles kortoplysninger af Easy Me, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og Mastercard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.

15. Fortrydelsesret
Din tilmelding er bindende.

16. Træning og ophold hos Sundhed og Fokus i Sundhedshuset
Sundhedshuset er et hus for alle. Hjælp os med at holde det pænt og rent. Sundhedshuset er også̊ røgfrit område, både inde og ude. Overhold venligst vores Husregler der er beskrevet og hænger i Huset. Under træning skal der altid anvendes tøj og sko, der er beregnet til indendørs træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder/klip-klapper. Bare fødder er dog tilladt ved yoga, pilates og bold osv. Udstyr og faciliteter skal ryddes op efterhånden som træningen skrider frem.

17. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Sundhed og Fokus samt Sundhedshuset bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe. For sikker aflåsning skal du selv medbring hængelås til skabene.

18. Aflysning

Skulle Sundhed og Fokus være nødsaget til af aflyse grundet sygdom, naturkatastrofe, sundhedskriser, epidemier, pandemier eller lignende sygdomsudbrud, tilbagebetales 50 procent at det fulde beløb. Gælder kun for ikke påbegyndte forløb og konsultationer.

Kontaktinfo
Sundhed og Fokus CVR: 40726594, Ørsted Bygade 4, Ørsted, 4622 Havdrup
Telefon – 27 64 09 37, sundhedogfokus@outlook.com – www.sundhedogfokus.dk

Kontaktperson: Anja Schäffer

Når din online booking er gennemført giver du samtidig samtygge til ovenstående.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for trykfejl og prisfejl.